توجه 1: مشکلات سامانه صرفا به واحد فناوری اطلاعات اعلام شود

توجه 2: به فراخور درخواست حتما ، شماره اظهارنامه یا شماره رهگیری و یا شماره نامه و یا شماره رهگیری نامه  و نام اداره مربوطه را اعلام فرمایید
 
توجه 3: پاسخ درخواست شما ظرف مدت حداکثر یک روز کاری از طریق شماره پیگیری صادر شده، قابل پیگیری میباشد. در مواقع خاص و در صورت لزوم پاسخ به ایمیل اعلام شده، ارسال میشود

درج موارد ستاره دار الزمی است *
  موضوع نامه :  *
متن نامه : *
 
*   توجه : بمنظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی، در صورت تمایل موارد ذیل را کامل فرمائید.
نام :
نام خانوادگی :
  شماره تماس :  *
پست الکترونیکی :
 
برای مشاهده پاسخ، شماره پیگیری صادر شده در این بخش را یاد داشت نموده، سپس از طریق بخش تماس باما گزینه پیگیری نامه ارسالی را انتخاب و با وارد نمودن شماره پیگیری، پاسخ را مشاهده نمایید