You are here:   مخفی > حمایت از تولیدات داخلی
  |  Login

Text/HTML

Minimize

مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حمایت از تولیدات داخلی به ویژه محصولات ایرانی که به لحاظ کیفیت در سطح داخلی و بین المللی دارای شهرت می باشد، پروژه "توانمندسازی محیط مالکیت معنوی (Enabling IP Environment)" را با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی آغاز نموده است. در این راستا، سمیناری با موضوع "حمایت از نشانه های جغرافیایی: توسعه قلمرویی و تجارت بین المللی" در تاریخ 4 و 5 شهریورماه سال جاری در ساعت 8:30الی 16:30 سالن خلیج فارس با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی و مرکز ملی فرش ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد گردید. در این سمینار، سخنرانانی از بخش لیسبون و نشان جغرافیایی وایپو به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین کارگاهی با عنوان "پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی وایپو به منظور تقویت رقابت پذیری کسب و کار از طریق برندها و طرح های صنعتی" در تاریخ 6 شهریورماه برگزار خواهد شد که ضمن آن فعالان حوزه صنعت و نشانه جغرافیایی با شیوه های برندسازی و استفاده از نشانه های جغرافیایی ثبت شده ی خود در بازار داخلی و بین المللی آشنا خواهند شد.