متقاضی محترم ثبت اختراع ،

توجه داشته باشید کلیه درخواست های ثبت اختراع تنها از طریق ثبت اظهارنامه الکترونیکی و از طریق این سایت قابل بررسی میباشند .

قبل از ثبت اظهارنامه اختراع بایستی تصویر مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی ) و تصویر مدارک لازم برای اشخاص حقوقی (مثل وکالتنامه ، اگهی روزنامه رسمی ...) و ضمائم اظهارنامه را تهیه نمایید .
ضمائم اظهارنامه اختراع شامل توصیف اختراع و خلاصه توصیف اختراع ، ادعانامه و نقشه های فنی اختراع میباشند که باید به صورت فایل های مجزا تهیه شده و ضمینه اظهارنامه گردند .

برای دریافت قالب فایل های توصیف اختراع و ادعانامه اظهارنامه بر روی پیوندهای زیر کلیک نمایید و حتما از قالب های زیر برای تهیه ضمائم اظهارنامه استفاده نمایید


                                                                                 

 

                                                                                          

 

                                                                     

مناسبت ها

پیوندها