فرم شماره 5 (تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت ) تاریخ ثبت : 1398/03/18
طبقه بندي : ,,
عنوان فرم : فرم شماره 5 (تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت )
فرم زبان اصلی : Download
فرم ترجمه فارسی : Download
ماده : (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)
تعداد نمایش : 309 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها